ԱՇԽԱՐՀԱՍՏԵՂԾՄԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ․ ՀԱՅԱԳԵՏ ՄՈՎՍԵՍ ՆԱՋԱՐՅԱՆ