Մեկնարկել է «Աշխատիր Հայաստան» ծրագիրը

Մեկնարկել է «Աշխատիր Հայաստան» ծրագիրը, որի միջոցով կառավարությունը մասնավոր հատվածի, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային գործընկերների հետ կենտրոնացնելու է իր ջանքերը ապահովելու մարդու կյանքի որակի շարունակական բարելավում աշխատանքի և մասնագիտական ինքնաիրացման ճանապարհով։