Տեղական խեցգետնի քանակը տարեցտարի պակասում է, գինը՝ եռապատկվում: